Members | Sign In
DISKUSJONSFORUM > Infodoc Plenario
avatar

SQL 2008

posted Feb 21, 2011 15:10:04 by Khoa
Vær obs! på at din server må kjøre SQL fra versjon 2005 og oppover. Har du SQL 2000, vil hele Plenario-systemet på kontoret ditt stoppe opp hvis du oppgradrer f.eks. servicepack 3 eller ny versjon av Plenario som kommer til 1.april.

Hos oss med 2 legelisenser vil oppgradering fra SQL 2000 til SQL 2008 koste kr. 22.000 (eks.moms). Har du en server som er 4-5 år gammel, vil det være mest riktig å bytte ut til ny server med SQL 2008 inkludert. Dette er nok beste løsningen.

Har du ikke penger å oppgradere enda, kan du oppgradere til SQL Express som er gratis. Dette gjelder nok for legekontorer som har liten database (ikke mye scanning) på serveren.
[Last edited Feb 21, 2011 15:11:30]
Login below to reply: