Members | Sign In
DISKUSJONSFORUM > Diverse
avatar

Jippi! Endelig et diskusjonsforum som er lett å bruke!

posted Feb 21, 2011 04:58:32 by janecke.thesen@isf.uib.no
Takk til Khoa, og jippi til oss som har fått et bedre verktøy!
Janecke
page   1
1 reply
avatar
finn.skogstad@stovner.nhn.no said Feb 21, 2011 06:47:36
Jeg slutter meg til det Janecke har sagt. Dette er bra. Utfordringen er nå bare å ta det i bruk!
Hilsen Finn Skogstad
Stovner Legesenter as.
Login below to reply: