Members | Sign In
DISKUSJONSFORUM > Diskusjon om EPJ
avatar

EPJ-løftet

posted Feb 21, 2011 18:58:12 by ReginHjertholm
følg med på EPJ-løftet og NFAs referansegruppe for EPJ og elektronisk samhandling
http://www.refepj.no/forside
sjekk særlig diskusjonssammendragene under temaene i menyen til venstre
der ekan godt komme med innspill og kommentarer her på Infobruks forum
mvh
regin hjertholm
Login below to reply: